معنی و ترجمه کلمه با گیره نگاه داشتن به انگلیسی با گیره نگاه داشتن یعنی چه

با گیره نگاه داشتن

clamp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها