معنی و ترجمه کلمه بتدریج و به طور غیر محسوس تغییر رنگ دادن به انگلیسی بتدریج و به طور غیر محسوس تغییر رنگ دادن یعنی چه

بتدریج و به طور غیر محسوس تغییر رنگ دادن

gradate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها