معنی و ترجمه کلمه بترتیب تاریخى به انگلیسی بترتیب تاریخى یعنی چه

بترتیب تاریخى

chronologic
chronological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها