معنی و ترجمه کلمه بتون آرمه به انگلیسی بتون آرمه یعنی چه

بتون آرمه

ferroconcrete

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها