معنی و ترجمه کلمه بثورات به انگلیسی بثورات یعنی چه

بثورات

exanthem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها