معنی و ترجمه کلمه بحث هاى قدیمى را دوباره به صورت جدیدى مطرح کردن به انگلیسی بحث هاى قدیمى را دوباره به صورت جدیدى مطرح کردن یعنی چه

بحث هاى قدیمى را دوباره به صورت جدیدى مطرح کردن

rehash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها