معنی و ترجمه کلمه بحث و جدلى به انگلیسی بحث و جدلى یعنی چه

بحث و جدلى

eristic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها