معنی و ترجمه کلمه بحث و جدلى به انگلیسی بحث و جدلى یعنی چه

بحث و جدلى

eristic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها