معنی و ترجمه کلمه بحث و جدل به انگلیسی بحث و جدل یعنی چه

بحث و جدل

disputation
polemic
toil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها