معنی و ترجمه کلمه بحد اشباع رسیده به انگلیسی بحد اشباع رسیده یعنی چه

بحد اشباع رسیده

saturant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها