معنی و ترجمه کلمه بحران اقتصادى به انگلیسی بحران اقتصادى یعنی چه

بحران اقتصادى

recession

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها