معنی و ترجمه کلمه بحران به انگلیسی بحران یعنی چه

بحران

acme
crisis
tension

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها