معنی و ترجمه کلمه بخاردار به انگلیسی بخاردار یعنی چه

بخاردار

fumy
humid
vaporer
vaporous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها