معنی و ترجمه کلمه بخارزا به انگلیسی بخارزا یعنی چه

بخارزا

vaporer
vaporific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها