معنی و ترجمه کلمه بخار آب به انگلیسی بخار آب یعنی چه

بخار آب

steam
watervapor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها