معنی و ترجمه کلمه بخشش پذیر به انگلیسی بخشش پذیر یعنی چه

بخشش پذیر

forgivable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها