معنی و ترجمه کلمه بخشنامه صادر کردن به انگلیسی بخشنامه صادر کردن یعنی چه

بخشنامه صادر کردن

circularize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها