معنی و ترجمه کلمه بخشنامه به انگلیسی بخشنامه یعنی چه

بخشنامه

circular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها