معنی و ترجمه کلمه بخشنده به انگلیسی بخشنده یعنی چه

بخشنده

bounteous
bountiful
donor
forgiving
generous
good hearted
gracious
indulgent
large hearted
merciful
munificent
openhanded
pardoner
placable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها