معنی و ترجمه کلمه بخش خصوصى به انگلیسی بخش خصوصى یعنی چه

بخش خصوصى

private sector

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها