معنی و ترجمه کلمه بخش دولتى به انگلیسی بخش دولتى یعنی چه

بخش دولتى

public sector


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها