معنی و ترجمه کلمه بخش فرعى به انگلیسی بخش فرعى یعنی چه

بخش فرعى

subdivision
underpart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها