معنی و ترجمه کلمه بخش ناپذیر به انگلیسی بخش ناپذیر یعنی چه

بخش ناپذیر

impartible
inkivisible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها