معنی و ترجمه کلمه بخش هاى کسرى اقلام تصاعدى یک جدول به انگلیسی بخش هاى کسرى اقلام تصاعدى یک جدول یعنی چه

بخش هاى کسرى اقلام تصاعدى یک جدول

proportional parts

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها