معنی و ترجمه کلمه بدبخت به انگلیسی بدبخت یعنی چه

بدبخت

donsie
donsy
ill fated
ill starred
infelicitous
luckless
miserable
sorry
unblessed
unblest
unfortunate
unhappy
woeful
wretch
wretched


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها