معنی و ترجمه کلمه بدتر کردن به انگلیسی بدتر کردن یعنی چه

بدتر کردن

aggravate
deteriorate
embitter
exacerbate
exasperate
imbitter
worsen


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها