معنی و ترجمه کلمه بدجنسى به انگلیسی بدجنسى یعنی چه

بدجنسى

acid
maleficence
malice
malignancecy
wickedness

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها