معنی و ترجمه کلمه بدخواهى کردن به انگلیسی بدخواهى کردن یعنی چه

بدخواهى کردن

malign

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها