معنی و ترجمه کلمه بدخواه به انگلیسی بدخواه یعنی چه

بدخواه

evil wishing
malevolent
malignant
sinister

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها