معنی و ترجمه کلمه بدرقه به انگلیسی بدرقه یعنی چه

بدرقه

convoy
escort

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها