معنی و ترجمه کلمه بدطالع به انگلیسی بدطالع یعنی چه

بدطالع

ill fated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها