معنی و ترجمه کلمه بدل سازى به انگلیسی بدل سازى یعنی چه

بدل سازى

bastardization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها