معنی و ترجمه کلمه بدنام رسوا به انگلیسی بدنام رسوا یعنی چه

بدنام رسوا

notorious


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها