معنی و ترجمه کلمه بدنام سازى به انگلیسی بدنام سازى یعنی چه

بدنام سازى

stigmatization
tracucement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها