معنی و ترجمه کلمه بدنهاد به انگلیسی بدنهاد یعنی چه

بدنهاد

malevolent
malign

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها