معنی و ترجمه کلمه بدنه ساختمان به انگلیسی بدنه ساختمان یعنی چه

بدنه ساختمان

shell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها