معنی و ترجمه کلمه بدنه هواپیما به انگلیسی بدنه هواپیما یعنی چه

بدنه هواپیما

fuselage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها