معنی و ترجمه کلمه بدن خارش به انگلیسی بدن خارش یعنی چه

بدن خارش

urticaria
urticarial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها