معنی و ترجمه کلمه بدون خود خواهى به انگلیسی بدون خود خواهى یعنی چه

بدون خود خواهى

unselfish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها