معنی و ترجمه کلمه بدون خونریزى به انگلیسی بدون خونریزى یعنی چه

بدون خونریزى

bloodless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها