معنی و ترجمه کلمه بدون در نظر گرفتن به انگلیسی بدون در نظر گرفتن یعنی چه

بدون در نظر گرفتن

exclusive of

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها