معنی و ترجمه کلمه بدون محاکمه مجازات کردن یا کشتن به انگلیسی بدون محاکمه مجازات کردن یا کشتن یعنی چه

بدون محاکمه مجازات کردن یا کشتن

lynch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها