معنی و ترجمه کلمه بدون نیترات کردن به انگلیسی بدون نیترات کردن یعنی چه

بدون نیترات کردن

denitrify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها