معنی و ترجمه کلمه بدون وسایل راحتى به انگلیسی بدون وسایل راحتى یعنی چه

بدون وسایل راحتى

unaccommodated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها