معنی و ترجمه کلمه بدوى به انگلیسی بدوى یعنی چه

بدوى

bedouin
germinal
incipient
initial
nomad
primitive
rudimentary
seminal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها