معنی و ترجمه کلمه بدگویانه به انگلیسی بدگویانه یعنی چه

بدگویانه

slanderous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها