معنی و ترجمه کلمه بدگو به انگلیسی بدگو یعنی چه

بدگو

detractor
maligner
vilifier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها