معنی و ترجمه کلمه بدیع به انگلیسی بدیع یعنی چه

بدیع

exquisite
newfound
novel
original
picturesque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها