معنی و ترجمه کلمه بدیهى است به انگلیسی بدیهى است یعنی چه

بدیهى است

naturally

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها