معنی و ترجمه کلمه بد به بار آمده به انگلیسی بد به بار آمده یعنی چه

بد به بار آمده

unbred

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها