معنی و ترجمه کلمه بد تعبیر کردن به انگلیسی بد تعبیر کردن یعنی چه

بد تعبیر کردن

misconstrue
misconsture
miscount
misread
misunderstand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها